Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Online matematika oktatás Magyarországon (2019) Szakdolgozatom részletei I. rész

Részletek a Az Online Oktatás Magyarországon című, 2019-ben íródott szakdolgozatomból: Szakdolgozatomban a mai magyarországi online matematika oktatás helyzetét és lehetőségeit tárom fel. A bemutatásom két fő vonalon keresztül vizsgálja: az egyik az élő online oktatás, a másik a tömeges online nyílt kurzusok területe.

 

2005 nyara óta foglalkozom matematika oktatással különóra, vizsgafelkészítés és korrepetálás formájában. Ezen időszak alatt egyetlen nálam felkészülő diák sem bukott meg soha egyetlen vizsgáján sem és minden diákom elérte a kitűzött célokat. Büszke vagyok a munkámra és 2015 óta már főállásban foglalkozom online oktatással. 2015 novembere óta már több mint száz diákot tanítottam online a matematikára. Folyamatosan fejlesztem és képzem magam, amely azt is eredményezi, hogy a legújabb technológiákat használva nyújtok segítséget diákjaimnak. Behatóan megismerkedtem az MOOC adta lehetőségekkel, de számos kiaknázatlan lehetőséget és hiányosságot látok a mai magyarul elérhető online matematikai eszközökben.

A technológiai fejlődés magával hozta azokat az eszközöket, amelyeket immáron nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekek számára a közoktatásban, illetve a közoktatást támogatólag is hasznosítani lehet.

Az új információs társadalom alapvető szükséglete a folyamatos önképzés. Főként a felnőttek körében vált kiemelkedő igénnyé, hogy a tananyagok könnyen és gyorsan elérhetővé váljanak. Ez az igény indította az internetes tanulás forradalmát. Tekintettel arra, hogy sok esetben a felnőttek a tanulást munkavégzés mellett végzik, így számos erre vonatkozó könnyítésnek meg kellett megfelelnie az új technológiának. Azaz bármikor könnyen elérhető, visszanézhető, az érdeklődést fenntartó és modern képzésekre volt szükség. Gombamód szaporodtak el a YouTube-os oktató videók, Udemy, Udacity, Khan Academy, iTAlki, Lynda, Coursera, edX, Codecademy, Netacademia, Schoolyourself.org, lépést tartva az idővel a legnagyobb egyetemek is elérhetővé tették online képzéseiket (MIT, Harvard, Stanford, Yale, stb).

A technológiai fejlődés magával hozta azokat az eszközöket, amelyeket immáron nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekek számára a közoktatásban, illetve a közoktatást támogatólag is hasznosítani lehet.

Az E-Learning az online oktatásnál tágabb kifejezés, magában foglalja az összes olyan site-ot is, ahol kiegészítő információkat: kép, szöveg vagy hang formában találhatunk (pl.: Wikipedia) Definíció szerint: E-learningnek nevezhető minden olyan tanítási és tanulási forma, amiben a tananyag feldolgozásához, bemutatásához: a szemléltetéshez vagy akár a kommunikációhoz digitális médiumokat (például DVD, CD-ROM, Internet) használunk. Az e-learning szinonimájaként az online tanulás, távtanulás, számítógéppel támogatott tanulás (Computer Based Training), multimédia alapú tanulás stb. kifejezések is használatosak. (forrás: Wikipédia)

Az alábbi ábrán (Mond Eszter 2014) összefoglalva tekinthetjük meg az elégedettséget befolyásoló általános tényezőket, amelyek egy sikeres szolgáltatás alapjául szolgálhatnak. Az E-Learning esetében sokszor csak a tartalmi feltételekről gondoljuk, hogy számottevőek, ám a technológiai háttér legalább ugyanolyan fontos szerepet tölt be. Bármilyen sikeres tananyagot állítunk össze. Amennyiben a diáknak nehézsége van az eléréssel, úgy magáról a képzésről véleményt nem tud formálni vagy legalábbis torzul a véleményalkotása – legyen az bármilyen jó is -, de a célját nem érte el így egy negatív élmény marad meg. Ezzel szemben a könnyen és gyorsan elérhető kurzusok nagyobb népszerűségnek tudnak örvendeni.

1. ábra: Monda Eszter: eLearning kritikus sikertényezők hierarchikus modellje a fejlődő országokban
forrás: https://www.researchgate.net/publication/281321522_eLearning_sikertenyezok_-_Egy_eLearning_projekt_elemzese

 

Meglátásom szerint az online oktatás két fő csoportja alakult ki: Az egyik a MOOC, a másik az online tutoring, azaz az online élő oktatás. Az amerikai mintát látszólag követve, az online oktatás Magyarországon ugyanebbe a két irányba fejlődik. A minta követésének köszönhetően a hazai fejlődés is jól prognosztizálható.

„Persze felmerülhetnek kételyek is a konnektivizmus elméletével kapcsolatban, s így általánosságban az e-learning jellegű képzések kritikájaként: a virtuális keretek, a közvetlen tanító/oktató kapcsolat, a közösségek, az oktatásba való aktív bekapcsolódás lehetősége nem helyettesítik a személyes kontaktust és visszajelzéseket. Ugyanakkor véleményem szerint biztosítanak egy olyan felületet, amely bizonyos esetekben legalább olyan hatékony képzések véghezvitelére ad lehetőséget, mint a személyes oktatás. Kérdés, hogy melyek azok a szempontok, amelyek indokolttá teszik az e-learning használatát. Az internetkapcsolat megléténél, a digitális szocializáltságnál érdekesebb és relevánsabb lehet egyéb szempontokat megvizsgálni.” ( Veres J. 2016)

Carole R. Beal 2007-es kutatásában már beszámol az online oktatás hatására a diákok geometriában elért fejlődéséről. Az algebrai területek ugyan nem mutattak kiemelkedő fejlődést, ám gyengébben nem szerepeltek a diákok az élő oktatást kapó társaikhoz képest. Ezzel szemben, Jarmila Robová (2012) kutatásai arra mutatnak rá, hogy tanárok webes oktatóanyagok felhasználási szokásai önmagukban nem befolyásolják az eredményeket, de hozzájárulnak az érthetőséghez és a motivációhoz.