Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Online matematika oktatás Magyarországon (2019) Szakdolgozatom részletei II. rész

Részletek a Az Online Oktatás Magyarországon című, 2019-ben íródott szakdolgozatomból: Szakdolgozatomban a mai magyarországi online matematika oktatás helyzetét és lehetőségeit tárom fel. A bemutatásom két fő vonalon keresztül vizsgálja: az egyik az élő online oktatás, a másik a tömeges online nyílt kurzusok területe.

 

STATISZTIKA A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN TANULÓ DIÁKOKRÓL

A Központi Statisztikai Hivatal 2017. május 11-i Statisztikai tükör kiadványában beszámol a 2016/2017-es tanév adatairól. A beszámoló alapján az alábbi következtetéseket vontam le:
Az előző évben közel 1,7 millió gyermek és fiatal vett részt a közoktatásban alap, közép és felsőfokon együttvéve. A megelőző évhez képest 1,6%-kal kevesebben. Az online matematika oktatás mindegyik korosztályt érinti. Lassú, de folyamatos csökkenés figyelhető meg, de a nagyságrend továbbra is milliós. Ez a trend meghatározza a matematika tanulás piacát.

 

Az óvodás gyermekek és a tanulók számának alakulása a nappali képzésben
forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.pdf

 

Az óvodás korúak (317e fő) a számolás alapjait és logikai alapokat sajátítanak el akár online fejlesztő játékok segítségével is. Ez a korosztály ma már önállóan kezeli a mobiltelefonokat, a tableteket és a számítógépeket is, önállóan választ ki YouTube videókat, így ez a generáció technológiai fejlődése kapcsán már alkalmas az online oktatás befogadására is. Az általános iskolában tanuló diákok (741e fő) egyre önállóbbak technológiai fejlődésükben, amelyben a fent említett tényezők és az iskolai informatika órák is segítenek. Az önálló tanulás még nem várható el tőlük, így az online matematikai oktatásukat főleg tanáraik és szüleik kezdeményezik.

 

Az online matematika oktatás fő célcsoportja a középiskolás korúak (435 e fő). Számukra sztenderdizált képzés folyik, azaz a tananyagok egységes és az ehhez kapcsolódó elvárások is közel azonosak ebből kifolyólag az igényeik is egységesebbek. Tapasztalataim és a piackutatásom alapján, itt csupán az elérendő célok szintjében különböznek, vagyis átmenni szeretnének egy vizsgán akárcsak kettessel vagy kifejezetten fejlődni szeretnének a jobb jegy és a felvételi érdekében. Itt már elkezdődik az önálló tanulásra való nevelés, így a saját nehézségekkel általában egyedül kell megbirkózniuk és a nehezen megérthető tantárgyakhoz önállóan kell megoldást találjanak. A kritikusabb problémákat a szülők emiatt lassabban, néha túl későn fedezik fel és ekkor ők már költséget nem kímélve próbálnak segíteni gyerekeknek. Ennek a korosztálynak ők a valódi fizetőképes kereslete.

Itt már elkezdődik az önálló tanulásra való nevelés, így a saját nehézségekkel általában egyedül kell megbirkózniuk és a nehezen megérthető tantárgyakhoz önállóan kell megoldást találjanak.

 

Felsőoktatásban (206 e fő) tanulók számottevő része nem vesz részt matematikai kurzuson, így egyáltalán nem érdekelt a matematikai online felkészülésben. Ami a többséget illeti, valamilyen módon találkozik az adott tantárggyal, viszont ezek a formák minden esetben matematika területén részegységekre bontva és különbözően jelennek meg a képzésekben (pl: Az eddigi egységes általánosan matematikának nevezett egész tárgy helyett külön tantárgy lehet a Kombinatorika és a Valószínűség számítás, és ezek is egyetemenként más és más tartalommal bírnak). Mivel a tananyag nem egységes, hanem különálló és részekre bontott nemcsak a tantárgy szerint, de még azonos képzési területen belül is más-más intézmény ugyanazt a tantárgyat máshogy oktatja és kéri számon. (Jó példa erre a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy tantárgyai). A felsőoktatásban matematikát tanuló hallgatók célzottan érhetőek el, de sokkal kisebb létszámban és változékonyabb tartalmú anyagokkal. Mivel sok esetben már teljesen önállóan tanulnak, így ők finanszírozzák saját különóráikat vagy igényelt segítségeiket. Sokuk életmódja és munkaviszonya hiányának köszönhetően alacsonyabb jövedelmi szinten vannak, így az igénybe vett szolgáltatásokért kevesebbet tudnak fizetni. Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy a felnőttek száma a középfokú oktatásban viszonylag kiszámíthatóan 80-90 ezer fő körül mozog. Ebbe beletartoznak a szakmai képzések és a gimnáziumi képzések egyaránt.

 

A tanulók számának alakulása a felnőttoktatásban
forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.pdf

 

Szakdolgozatomban a főként a középiskolás korosztály, illetve az érettségire készülő felnőttek körében vizsgálódom. Az erre vonatkozótáblázatok a függelékben találhatók.
Az első és a második táblázatból leszűrhető, hogy a középiskolások (jelen esetben csak a 9-12. osztályos tanulókat értjük) jelentős számban (362 e fő) képviseltetik magukat, továbbá még számos tanuló végzi tanulmányait esti vagy levelezős képzésben az érettségi megszerzéséhez. A potenciális ügyfélkör a két bázis közös száma adja.
A 3-as számú táblázatban megfigyelhető hogy a felsőfokú képzésben tanulók csak csekély számban képviselik azokat a szakokat, ahol a legerősebb a matematika oktatás. A gazdasági és irányítási területen, az informatikai területen, a műszaki tudományok területén tanulók magasabb számban veszik igénybe a matematikai képzéseket online felkészülésükhöz, ám ők csak 32,89%-át teszik ki az összes hallgatónak.