Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Online matematika oktatás Magyarországon (2019) Szakdolgozatom részletei IV. rész

 

Részletek a Az Online Oktatás Magyarországon című, 2019-ben íródott szakdolgozatomból: Szakdolgozatomban a mai magyarországi online matematika oktatás helyzetét és lehetőségeit tárom fel. A bemutatásom két fő vonalon keresztül vizsgálja: az egyik az élő online oktatás, a másik a tömeges online nyílt kurzusok területe.

AZ OKTATÁS FORMÁI


Oktatás formái mártix
forrás: saját

Az oktatási formákat a közegük, és az eszközhasználatuk alapján is megkülönböztethetjük.
A csoport létszámának függvényében beszélhetünk tömeges (30- ), nagycsoportos (15-30), kiscsoportos (2-15) és egyéni (1) oktatásról is. A nagycsoportos és tömeges oktatás legismertebb színtere az intézményi oktatás (Klasszikus tantermi órák), ezen belül az általános iskolák, középiskolák, egyetemek, főiskolák és a felnőttképzések. Jelenleg hazánkban ez az oktatási forma a legelterjedtebb.

Fontosabb jellemzői közé tartoznak:

• Rugalmatlan, fix, előre meghatározott tanmenethez kötött
• A csoportok méretei miatt egyéni és kisebbségi szükségletek a háttérbe szorulnak
• Tanterem, fizikális tér szükséges
• Az oktató személyesen jelen van
• A tananyag rögzítéseséhez eszközökre van szükség (tábla, toll, ceruza, füzet)
• A tananyag nem érhető el újra és nem visszanézhető
• Kérdéseket az oktató személyétől és nyitottságától függően van mód feltenni

 

Az oktató saját döntése alapján használhat különböző online és digitális eszközöket, ám a személyes interjúimból az derült ki, hogy ezek sajnos jellemzően elmaradnak.
A magántanulói csoportok egy alapvetően önszerveződő közösség eredménye, ahol tagok egyéni kívánalmainak megfelelő minőségű oktatásban vehetnek részt, az államitól független módon. Előnyük a nagyobb rugalmasság. A klasszikus kiscsoportos, de még mindig tantermi képzésben már megjelenik a haladó szellemű oktatási formára jellemző a modernebb és hatékonyabb eszközök használata, így ez a típus erősen nyitott az újdonságokra. Tudomásom szerint jelenleg még nem létezik teljesen online tanulói csoport, de közeljövőben tervezek indítani ilyet.

Jelenleg használható, és már használt online eszközök:

• Emailen beküldhető beadandók.
• Onine tesztek, dolgozatok
• Online megoldható házi feladatok
• Zanza Tv, Mateking, Youtube videók…
• Saját írásos, rajzos és videóanyagok elérése biztosított a neten
• Csoporttársakkal való közös kommunikációhoz felület

 

A klasszikus különórák esetében a tanár és a diák egy közös helyen kell legyen. Ehhez legalább az egyik félnek utaznia is szükséges. A tanár teljes figyelmét egyetlen diáknak szentelheti, és így nem csak rugalmas, de teljesen személyre szabott az oktatás. Általában négyzetrácsos füzetbe rajzolva, írva csatornázódik át és rögzül az információ. Mivel jellemzően ritkán kerül bekapcsolásra a számítógép az órán, így nem jellemző az online eszközök használata.

A távoktatásban a tömeges képzés során az órák száma, így a teremhasználat minimalizálódik ezért az anyagok elérhetősége az interneten nagyon fontossá váltak. Ehhez szükséges LMS rendszerek, mint például a Coospace enegedhetetlenek.

Jellemző online lehetőségek:

• Beadandók feltöltése a rendszerbe
• Online tesztek, dolgozatok
• Saját gyártású videók
• Saját jegyzetek és könyvek letöltési lehetőségei
• A csoporttagokkal és az oktatóval való közös kommunikáció lehetősége
• Határidők előjelzése

… ezen a területen már nem csak a megszokott személyes oktatás kívánalmainak lehet megfelelni, hanem sok új eszköz teszi kellemesebbé és kényelmesebbé a tanulást.

Az online különórák az egyéni oktatásban nagyon magas digitális és online eszközhasználatot igényelnek. Mondhatni, már nem csak a meglévő igények távoktatásban való kiszolgálására, hanem új lehetőségek megszületése is előfordul. Azaz, ezen a területen már nem csak a megszokott személyes oktatás kívánalmainak lehet megfelelni, hanem sok új eszköz teszi kellemesebbé és kényelmesebbé a tanulást.

Fontosabb jellemzők:

• A magánórából adódóan, teljesen testreszabottak az órák
• Skypeon beküldhető beadandók
• Onine tesztek, dolgozatok
• Online megoldható házi feladatok
• Zanza Tv, Mateking, Youtube videók…
• Interaktív oktatóanyagok
• Saját írásos, rajzos és videóanyagok elérése
• Az órán kívüli közös kommunikációhoz felület
• Nem szükséges fix tanterem
• Nem szükséges még csak egy országhatáron belül lenni sem
• Tábla helyett digitális rajztábla
• A diák oldaláról a füzet szükséges a feladatok levezetéséhez és jegyzeteléshez
• A tananyag mindig elérhető és visszanézhető

 

A Khan Academy, a Mateking és a hasonló oldalak közös jellemzői:

• Az anyagok akárhányszor visszanézhetőek
• Bármilyen tempóban tanulhatóak
• Egyszerre több ember tud tanulni oktató nélkül
• Kérdéseket nincs mód közvetlenül feltenni
• Nincs szükség, sem táblára, sem füzetre